مرور سه دهه پژوهش‎های روابط پیش از ازدواج (با تمرکز بر منابع خارجی)
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی حدود 200 منبع داخلی و عمدتا خارجی را مورد مطالعه قرار داده‌است و در غربالگری‌های متعدد 94 منبع مورد استفاده قرار گرفته‌است. با توجه به شکل‌گیری اولیه روابط پیش از ازدواج در غرب، این پژوهش، به بررسی مراحل تحول آن در غرب پرداخته‌است. عوامل شکل‌گیری و پیامدهای این روابط را بررسی نموده است. خودمهارگری، عوامل موثر، نتایج و برنامه‌های آن را معرفی کرده‌است. یافته نهایی نشان می‌دهد روابط پیش از ازدواج در غرب، مراحل روابط آزاد، روابط ایمن و خودمهاگری را طی کرده‌است و امروزه خودمهارگری در روابط پیش از ازدواج به عنوان شیوه سالم و صددرصد مطمئن معرفی شده‌است. این شیوه، فواید جسمانی، روانی، خانوادگی و فرهنگی- اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است و برنامه‌های آن به طور گسترده در حال آموزش است. واژه «خودمهارگری» در منابع لاتین، معادل «عفت» در منابع دینی است که در قرآن و روایات مورد تاکید قرار گرفته‌است.