تعامل رفتاری همسران از نگاه اسلام و روانشناسی
61 بازدید
محل نشر: معرفت روانشناسی/192
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/19
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از عوامل سلامت، پایداری و تحکیم خانواده، وجود تعامل صحیح و سازنده همسران می باشد که یک بخش کوچک آن تعامل رفتاری همسران است که در قالب وظایف و نقش ها تعریف می گردد. هدف پژوهش حاضر آن است که با شیوه توصیفی-تحلیلی، مجموعه‌ای منسجم از رفتارهای همسران را از منابع اصیل دین اسلام کشف و استنباط نماید و در برخی از موارد به تبیین علمی و روانشناختی آن نیز بپردازد که در نهایت به نتایج ذیل دست یافته است: الف) وظایف و نقشهای متفاوت در تعامل رفتاری همسران جنبه ارزشی نداشته و ناشی از ویژگی‌های متفاوت جنسیتی است. ب) تعامل رفتاری همسران را می توان در چهار نوع رفتار با مصادیق مختلف تعریف نمود: رفتارهای اختصاصی مرد مانند تکریم زن، اظهار محبت به زن؛ رفتارهای اختصاصی زن مانند سپاسگزاری از مرد؛ رفتارهای مشترک متفاوت مانند سرپرستی مرد و اطاعات زن؛ رفتارهای مشترک مشابه مانند صبر بر آزار و اذیت همسر.