بررسی مبانی شناخت شناسی ژان پیاژه و نقد آن
93 بازدید
محل نشر: معرفت روانشناسی/147
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/03/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درک و فهم عمیق نظریات، در علوم انسانی نیاز به آگاهی از مبانی فکری و اندیشه های نظریه پردازان، در این عرصه دارد و پژوهش حاضر بر آن است که با شیوه ای توصیفی تحلیلی، مبانی شناخت شناسی ژان پیاژه را مورد نقد و بررسی قرار دهد و برای کشف مبانی فکری او از آنچه که در مقالات و کتب او منتشر شده است استفاده می نماید. پیاژه اساسا یک فیلسوف زیست شناس است که برای کشف ماهیت شکل گیری شناخت در انسان از شیوه شناخت شناسی تکوینی استفاده کرد و نتایج تحقیقات او منجر به نظریه رشد شناختی گردید. پژوهش حاضر پس از بررسی آراء و نظرات وی نتایج ذیل را حاصل نموده است، پیاژه بدون در نظر گرفتن تفاوت ماهوی مسائل عقلی و تجربی، با شیوه تجربی، اقدام به کشف شیوه‌های شکل گیری و ماهیت دانش در انسان نموده است، او تحت تاثیر زیست شناسی، با کاهش جایگاه انسان در حد یک ارگانیزم پیشرفته، والاترین هدف انسان را حیات اجتماعی مناسب در نظر گرفته است، او با تعریف مکانیزم شکل گیری تجربی دانش در انسان به انکار علم حضوری رسیده است و همچنین شیوه شکل گیری دانش در نظریه او منجر به مادی بودن علم می گردد.